Nabestaanden Café

De Evenaar

Het Nabestaanden Café zijn bijeenkomsten voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden. Iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. 1x per maand